• X Sesja Rady Powiatu

Kolejna, X sesja Rady Powiatu Radomskiego za nami.

Tradycyjnie obrady rozpoczęły się od przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji oraz informacji starosty Waldemara Trelki o pracy Zarządu między sesjami i o wykorzystaniu środków unijnych oraz własnych na inwestycje.

Rajcy postanowili pokryć starty za rok 2018 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach w wysokości 1.189.640,56 zł. oraz zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 5.000.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Ważnym punktem spotkania było podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego. Radni zwiększyli o kwotę 1.878.680,89 zł. wydatki w 2019 r. na przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ Szpitala w Iłży. Natomiast po zmianach w uchwale budżetowej ustalono dochody na poziomie 173.141.263,20 zł. w tym: bieżące w kwocie 143.082.613,82 zł., a majątkowe 30.058.649,38 zł. Wydatki w łącznej kwocie to 186.912.269,99 zł., w tym bieżące 118.797.592,35 zł., a majątkowe 68.114.677,64 zł.

Radom, 12.07.2019 r.

  • X Sesja Rady Powiatu
  • X Sesja Rady Powiatu
  • X Sesja Rady Powiatu
  • X Sesja Rady Powiatu
  • X Sesja Rady Powiatu
  • X Sesja Rady Powiatu
  • X Sesja Rady Powiatu

1000 Znaków do wykorzystania