Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

Policjanci „drogówki” prowadzili wczoraj działania "Prędkość". Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na wszelkie przypadki przekraczania dozwolonej prędkości. Blisko 40 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość.

Niedostosowanie prędkości do panujących warunków to jedna z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych. Zmniejszenie zagrożenia wypadkami spowodowanymi przez nadmierną prędkość kierujących jest jednym z priorytetowych zadań Policji. Akcja "Prędkość", to jedno z cyklicznie prowadzonych działań, których celem jest właśnie walka z piratami drogowymi. Po raz kolejny radomska drogówka prowadziła działania zmierzające do wyeliminowania uczestników ruchu drogowego zagrażających bezpieczeństwu.

Podczas prowadzonej akcji policjanci skontrolowali ok. 80 pojazdów. Okazało się, że blisko 40 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość.

Apelujemy o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Justyna Leszczyńska