12 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 zapraszamy na otwarcie wystawy prac studentów Wydziału Sztuki UTH w Radomiu pt. InterMEDIA 2019.

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace studentów I roku Sztuki Mediów i Edukacji Wizualnej (studia II stopnia) oraz III roku Grafiki (studia I stopnia) zrealizowane w ramach przedmiotów "Działania intermedialne" i "Intermedia" pod kierunkiem dr hab. Mariusza Dańskiego. Realizując   program pracowni studenci tworzą artefakty, posiłkując się środkami przekazu opartymi przede wszystkim o ekspresję i komunikację z odbiorcą utworu. Łącząc, multiplikując oraz zmieniając zasady rządzące tradycyjnymi technikami mają za zadanie uzyskać prace charakteryzujące się intermedialną, skontekstualizowaną strukturą dzieła.

Wystawa czynna do 29 czerwca.

Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, sala 36