Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

Tylko akredytowane laboratoria badawcze są w stanie zapewnić miarodajność wyników prowadzonych badań – ma to szczególne znaczenie w przypadku testów na żywności.

W sprzedaży powinna znajdować się jedynie żywność bezpieczna, która nie wywołuje ryzyka dla konsumentów. Aby ustalić odpowiednie warunki do jej produkcji, a także określić jej parametry, prowadzi się szereg różnych badań.

Dla uzyskania optymalnych efektów wykonuje się akredytowane badania żywności, czyli badania te muszą być przeprowadzone przez laboratoria posiadające właściwą akredytację.

 

Akredytacja laboratorium – co to jest?

Gdy laboratorium posiada akredytację, która wydana jest przez odpowiednią instytucję akredytującą, wówczas oznacza to, że prowadzi ono badania w sposób kompetentny i zgodny z określonymi wymogami.

W Polsce akredytacje wydawane są przez PCA, czyli przez Polskie Centrum Akredytacji. Aktualna lista laboratoriów posiadających akredytację PCA dostępna jest na stronie internetowej tej instytucji.

Laboratoria, które uzyskały akredytację PCA, wykonują badania w sposób rzetelny, niezależny oraz na bazie sprawdzonych procedur i norm, co przekłada się na ich najwyższą wiarygodność.

 

Gdzie można wykonać akredytowane badania żywności?

Badania żywności oferowane są obecnie przez różne akredytowane laboratoria działające w całym kraju.

Akredytowane badania żywności prowadzi również laboratorium badawcze ALAB Plus, które posiada w swojej ofercie szeroką gamę różnych badań skierowanych do branży spożywczej.