Radomscy policjanci dbając o bezpieczeństwo pieszych przeprowadzili wczoraj działania kontrolno-prewencyjne „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. W czasie ich trwania m.in. bacznie przyglądali się czy piesi nie łamali przepisów ruchu drogowego – 60 wykroczeń popełnili piesi.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. Przy uderzeniu przez pojazd jadący z dużą prędkością praktycznie nie mają szans na przeżycie. W poniedziałek policjanci kontrolowali m.in. stosowanie się do przepisów ruchu drogowego przez pieszych. Funkcjonariusze zwracali uwagę pieszym, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy również od nich samych. Natomiast kierującym pojazdami policjanci z drogówki przypominali, że rowerzyści i piesi są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

Efektem wczorajszych działań jest ujawnienie 60 wykroczeń popełnionych przez pieszych, w tym 58 przypadków przechodzenia przez jezdnie w miejscu niedozwolonym. Ujawnili także ok. 40 wykroczeń popełnionych przez kierowców w rejonie przejść dla pieszych.

Takie działania i kontrole prowadzone są regularnie.

Justyna Leszczyńska