Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Radom

Przedstawiciele Komisji Europejskiej odwiedzili nasz region, by dostrzec potrzebę zmian w podziale środków unijnych na Mazowszu, a także spotkali się ze starostą radomskim Waldemarem Trelką i wicemarszałkiem Senatu RP Adamem Bielanem.

- Rozmawialiśmy o szansach w nowej perspektywie dla Radomia, powiatu radomskiego oraz południowego Mazowsza. Rozmowy były prowadzone w kontekście tego, co udało się zrobić w ostatnich latach, jeśli chodzi o środki zewnętrzne. Rozbieżności między południowym Mazowszem a Warszawą są tak znaczne, że dziś warto powalczyć o równe szanse. W powiecie radomskim średnia PKB per capita w porównaniu ze średnią europejską to 41%. Pod tym względem zajmujemy 37 miejsce na 42 powiaty na Mazowszu. Stopa bezrobocia w naszym powiecie spada, ale w ubiegłym roku wynosiła blisko 18%. To więcej niż średnia na Mazowszu i średnia krajowa. Unia Europejska to duże wyzwanie i szansa. Chodzi o to, żeby te szanse były równe, wtedy wyścig jest sprawiedliwy – podkreślił gospodarz spotkania starosta radomski Waldemar Trelka.

Goście, po wysłuchaniu prezentacji na temat powiatu, pytali m.in. o system edukacji i sposób doboru kierunków kształcenia młodzieży oraz o przemysł zbrojeniowy, który zarówno w samym Radomiu jak i Pionkach, szybko się rozwija i jest mocną stroną regionu.

- Przedstawiciele KE przyjeżdżają do Polski, co dwa-trzy lata, ale zazwyczaj odwiedzają duże metropolie. Teraz zaprosiliśmy ich do Radomia, żeby pokazać, że nasz kraj to nie tylko Warszawa, Kraków czy Gdańsk, ale też mniejsze miasta – powiedział Adam Bielan. - Chcieliśmy, żeby delegaci zobaczyli na własne oczy, jakie są różnice pomiędzy Warszawą a innymi ośrodkami mazowieckimi, a przecież miejsca te wchodzą w skład jednego obszaru geograficznego.

Wicemarszałek Adam Bielan przyznał, że podział statystyczny traktuje jako pierwszy krok do podziału administracyjnego województwa mazowieckiego. Podkreślił także, że jeżeli do jesieni tego roku Komisja Europejska nie zaakceptuje podziału statystycznego Mazowsza, to region radomski może stracić 4,5 mld złotych.

12 - osobowa delegacja odwiedziła także Radomskie Centrum Innowacji Technologicznej oraz uczestniczyła w spacerze historycznym po Radomiu.

  • Delegacja Komisji Europejskiej
  • Delegacja Komisji Europejskiej
  • Delegacja Komisji Europejskiej
  • Delegacja Komisji Europejskiej
  • Delegacja Komisji Europejskiej
  • Delegacja Komisji Europejskiej