Ruszyła kampania profilaktyczna „Narkotyki i dopalacze zabijają”, w ramach której radomscy policjanci będą spotykać się dziećmi i młodzieżą aby uświadomić im jakie zagrożenia niosą za sobą zakazane środki. Inauguracja tego przedsięwzięcia odbyła się w ZDZ w Radomiu.

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to hasło nowej kampanii profilaktycznej pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają” organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W akcję włączyła się także radomska policja. Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji KMP w Radomiu zainaugurowali przedsięwzięcie podczas spotkania profilaktycznego w ZDZ w Radomiu. W trakcie spotkania policjanci uświadamiali młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i  dopalaczy. Omówili konsekwencje zdrowotne, prawne, jak i społeczne uzależnienia. Przypomnieli również, że wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia a niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom.

W trakcie spotkania został zaprezentowany spot kampanii i przedstawione zostały jej założenia.

Justyna Leszczyńska